Tingting

~造型師 TingTing (婷婷)~

經歷: 96年~今

取得日本Mondo Artist 造型學院證書
國家美容乙級證照
msi微星科技藝人廣告造型
國家音樂廳演奏家造型
國父紀念館女高音造型
民視年度尾牙特約服裝造型
蘿蔓斯年度尾牙特約造型
藝人王曈、主播江定民,何文堯,林柏妤等藝人造型
Diosa禮服服裝目錄

 

    

 

                                   

手機選單